A tanszékről

 

Az Atelier egyszerre történeti-társadalomtudományos kutatóműhely, az ELTE BTK Történeti Intézetének keretében működő tanszék és doktori iskola. Szellemiségét, tudományos és oktatási törekvéseit a francia Annales-iskola hagyományai határozzák meg, baráti, alkotó légkör jellemzi. Az Atelier nyitott minden olyan magyar, illetve egyetemes vonatkozású társadalom-, kultúra- és gazdaságtörténeti, historiográfiai kutatásra, amelyet az elméleti-módszertani igényesség, az interdiszciplináris, probléma-orientált megközelítés jellemez. Az Atelier alapításától kezdve szorosan együttműködik a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) világhírű kutatási és oktatási intézménnyel, a Magyar Tudományos Akadémiával, de más hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel is szoros kapcsolatokat ápol, közös kutatási és oktatási programok céljából. Mint szellemi műhely rendszeresen szervez konferenciákat és önálló kiadványsorozatot jelentet meg.

Egyetemi tanszékként az Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék részt vesz az alapfokú-, a mester- és a PhD képzésben is. Az alapfokú oktatásban az Atelier a felelőse az általánosan kötelező „Bevezetés a történettudományba” kollokviumnak. Önálló interdiszciplináris mesterképzése a Kulturális örökség tanulmányok mesterképzés, melynek keretén belül Múzeumi kurátori ismeretek specializáció is választató. Szintén a Tanszék gondozza a Történeti muzeológia mesterképzést is, mely a hajdani Történelem - Muzeológia szakirány utódja.  Az intézeti mesterképzésben felelőse a „Kutatásmódszertan” és „Historiográfia” tárgyaknak. 2011 őszétől az Atelier vezetésével indul az ELTE első Erasmus Mundus nemzetközi mesterképzése angol és francia nyelven, a párizsi Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales, a prágai Károly Egyetem és a Cataniai Egyetem közreműködésével.

A PhD képzés keretében elsősorban magyar társadalom-, gazdaság- és kultúrtörténeti, várostörténeti, demográfiai, historiográfiai, illetve a térbeli, területi szerveződések problémáival kapcsolatos témákat fogad, de nyitott minden más olyan kutatási téma irányában is, amelyeket az újszerű, interdiszciplináris, problémaközpontú megközelítés jellemez, és összeegyeztethető az Atelier szellemiségével. A PhD oktatás keretében évente hat  alkalommal külföldi, elsősorban francia előadók tartanak órákat. Az Atelier támogatja a nemzetközi együttműködésben folytatott, úgynevezett ko-tutoriális doktori tanulmányokat, elsősorban a párizsi EHESS-szel, illetve más külföldi doktori iskolákkal közös doktori programok keretében.