PHD-KÉPZÉS

 

Az Atelier 1997 óta az ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskolájának alprogramjaként működik. A képzés célja felkészíteni a hallgatókat a tudományos kutatáson alapuló disszertáció elkészítésére és megvédésére. A program a francia Annales-iskola szellemében oktat doktoranduszokat. Ennek lényege az interdiszciplináris nyitottság, a módszertani igényesség és a kritikai szellem alkalmazása a történeti kutatásban. A szervezett képzés szemináriumi munkán alapul, melynek fő témái a „historiográfia”, a „kultúra” és a „tér” fogalmaival jelzett történeti jelenségek és problémák. A program emellett külföldi vendégelőadók rendszeres meghívásával és konferenciákkal segíti a hallgatókat a tudományos tájékozódásban és saját doktori munkájuk elmélyítésében. A doktori program saját infrastruktúrával és társadalomtudományi könyvtárral rendelkezik. Az Atelier szerződéses kapcsolatban áll a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-lal, amelynek keretében eddig mintegy 50 hallgató végzett doktori tanulmányokat vagy szerzett doktori fokozatot Franciaországban. A lehetőséget ehhez a francia kormány által nyújtott ösztöndíjak biztosítják, melyeket az Atelier-ben meghatározott pályázati feltételek keretében lehet elnyerni.

 

Letölthető anyag az Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Programjáról:

felvételi, a képzés menete, tanegységek listája, fokozatszerzési követelmények, doktori védés stb.

Az Atelier-ben megvédett doktori disszertációk

védés éve disszertáns disszertáció címe [jellege] témavezető
2023

Csicsics Anna

Siket közösségek Magyarországon az államszocializmus ideje alatt

Baár Mónika

Czoch Gábor

2023 Gucsa Magdolna

Vagabond, ’metic’, artist. Reconstructing Emil Szittya's intellectual mobility and migration patterns between Budapest, Berlin and Paris
[PhD / cotutelle]

Judith Lyon-Caen (EHESS)

Sonkoly Gábor (ELTE)

2023 Eszik Veronika „Az a nép kifakadt a méter-rendszer ellen is...” A városi modernizáció kritikus percepciója  a dualizmus kori Horvátországban
[PhD]
Klement Judit
2023 Sidó Anna Amatőr fotográfia és családi emlékezet. Id. Brenner József fotóinak hatása családja emlékmegörökítési és emlékezési gyakorlataira (1898–1930)
[PhD]
Erdősi Péter
2023 Oláh Gábor Védett városi terek. A pesti történeti városnegyed fogalomtörténete (1928–1987)
[PhD / cotutelle]

Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS)

Sonkoly Gábor (ELTE)

2023 Albert Krisztina A lépték kérdése a világörökségi helyszínek kezelésének esetében: nemzeti vagy helyi? A Tokaji és a Champagne borvidék példája
[PhD / cotutelle]

François Legouy (Paris 8)

Sonkoly Gábor (ELTE)

2023 Tömöry Miklós Tamás A szerb nemzeti mozgalom térhasználata és önreprezentációja Pest-Budán és Újvidéken 1860 és 1871 között
[PhD]
Czoch Gábor
2022 Mravik Patrik Tamás Elbeszélt kádárizmusok. Filmkészítés és ideológia viszonyának átalakulása a korai Kádár-korszakban
[PhD]

Klement Judit

Varga Balázs

2022 Gyimesi Emese Családi szerepek, polgári életmód és városi térhasználat a 19. századi Pest-Budán ego-dokumentumok tükrében
[PhD]

Czoch Gábor

2022 Bódi Lóránt A kibeszélhetetlen számbavétele – társadalmi diskurzusok a holokausztról a II. világháborút követően (1945−1948)
[PhD]

K. Horváth Zsolt

Zombory Máté

2021 Veress Dániel Nemzetépítők. Nemzeti stílustörekvések az európai és magyar építészetben, 1850–1925
[PhD / cotutelle]

Eric Michaud (EHESS)

Sonkoly Gábor (ELTE)

2021 Rátkai Gergő Péter A manipuri szankírtana. India kulturális öröksége megkonstruálásának történeti értelmezése egy szellemi kulturális örökség elemen keresztül
[PhD]
Sonkoly Gábor
2021 Kisőrsi Zsófia Az államszocializmus ingázóinak társadalmi helyzete és megítélése Vas megyében (1960–1990)
[PhD]
Valuch Tibor
2021 Harlov-Csortán Melinda The introduction of the notion cultural heritage and heritagization in Hungary (1957-2015). Critical analysis of Hollókő and Fertő/Neusiedlersee through the lens of heritagization
[PhD]

Erdősi Péter

Fejérdy Tamás

2021 Tangl Balázs Közös hadsereg és magyar társadalom. Szombathely katonai helyőrsége és katonai kultúrája a dualizmus idején (1867–1914)
[PhD]
Czoch Gábor
2020 Fülöp Zoltán Ottó A borvíztől a hungarikumig. Gasztronómiai javak jelentéstartalmának történeti változásai a 19. század első harmadától a 21. század elejéig
[PhD]
Erdősi Péter
2020

Bogdán Melinda

Photographia Sacra. Bencés szerzetesek fotográfiai hagyatékai (1850–1980)
[PhD]

Erdősi Péter
2019 Tarafás Imre

Rivalizáló történeti narratívák az Osztrák–Magyar Monarchiában.
Történelemszemlélet és politika, 1867–1914
[PhD / cotutelle]

Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS)

Czoch Gábor (ELTE)

2018 Jeney Rita Lost Collection from a Lost River. Interpreting Sir Aurel Stein's
"Sarasvati Tour" in the History of South Asian Archaeology
[PhD]

Vasant Shinde
(Deccan College)

Sonkoly Gábor (ELTE)

2018 Keresztély Kata Peinture de fiction, une tradition arabe médiévale
[PhD]
Houari Touati (EHESS)
2017 Molnár Dániel A pesti revű- és varietészféra transzformációs kísérletei a Rákosi-korszakban, 1949–1952
[PhD]
Heltai Gyöngyi
2016 Tasi István Az első Darwin-évforduló: 1909. Az élővilág eredetéről szóló nézetek versengése Magyarországon a 20. század elején
[PhD]
Sonkoly Gábor
2015 Horváth Csaba Sándor A közlekedés és a tér. A GYSEV és a MÁV egyes helyiérdekű vasútjainak gazdasági és társadalmi hatásai az északnyugatdunántúli térségben 1920-ig
[PhD]
Sonkoly Gábor
2015 Bódi Zsuzsanna A salgótarjáni házicselédek és alkalmazóik, 1920–1944
[PhD]
Bódy Zsombor
2015 Várkonyi-Nickel Réka A Rimaiak Salgótarjánban. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. salgótarjáni kolóniájának életmódvizsgálata a két világháború közötti időszakban
[PhD]
Klement Judit
2015 Haas Lídia La mission comme littérature. Mihály Vörösmarty et la littérature nationale
[PhD / cotutelle]
Szegedy-Maszák Mihály
2014 Nagy Bálint A marketing magyarországi intézményesülésének története
[PhD]
Sonkoly Gábor
2013 György Eszter A Nyolcker a rendszerváltás után – egy városnegyed identitásának meghatározása
[PhD]
Sonkoly Gábor
2013 Klenjánszky Sarolta Les relations politiques et culturelles du régime communiste hongrois avec la gauche française dans la Guerre froide, 1945–1981
[PhD / cotutelle]

Marc Lazar (Sciences Po)

Majoros István (ELTE)

2013 Kovács Ákos András Egy 18. század végi életút eszmetörténeti értelmezésének lehetőségei: Debreczeni Bárány Péter, 1763–1829
[PhD]
Kontler László
2013 Varga Bálint Árpád in the City, National integrations and symbolic politics in fin-de-siècle Hungary
[PhD / cotutelle]

Hans-Christian Maner (Universität Mainz)

Sonkoly Gábor (ELTE)

2012 Banyár Magdolna Krisna társadalma. Max Weber hinduizmus koncepciójának társadalomtörténeti alkalmazása
[PhD]
Sonkoly Gábor
2012 Bokor Zsuzsanna Prostitúciós intézmények változása a két világháború közti Kolozsváron
[PhD]

Granasztói György

Kovács Éva

2012 Fisli Éva Ilona Des soldats inconnus au Soldat inconnu. Les usages politiques de la Seconde Guerre mondiale en Hongrie
[PhD / cotutelle]

Dominique Colas (Sciences Po)

Granasztói György (ELTE)

2012 Guszmann Gergely A nemzeti hős alakjának megkonstruálása a független Indiában. A Bharatiya Janata Párt nemzetépítős törekvései, 1998–2004
[PhD]
Sonkoly Gábor
2011 Hermann István A veszprémi római katolikus egyházmegye igazgatása a 18. században
[PhD]
Szijártó István
2011 K. Horváth Zsolt Kívül. Peremhelyzet és a habitus formálódása Mérei Ferenc élettörténetében
[PhD]
Kövér György
2011 Krasznai Zoltán Géographie scientifique, enseignement et propagande. Les représentations du territoire national en Hongrie a l'époque de l'entre-deux-guerres
[PhD / cotutelle]

Daniel Nordman (EHESS)

Sonkoly Gábor (ELTE)

2011 Lajtai L. László Le discours national dans les premiers manuels scolaires d'histoire hongroise 1777–1848
[PhD / cotutelle]

Christophe Prochasson (EHESS)

Sonkoly Gábor (ELTE)

2011 Nagy Ágnes Állampolgár a lakáshivatalban. Politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítést, 1945–1953
[PhD]
Granasztói György
2011 Pakot Levente Egyéni életutak, családok, közösségek. Székelyföldi falusi társadalmak dinamikája a 19. század második felében
[PhD]
Granasztói György
2011 Ring Orsolya A Nemzeti Színházról alkotott kép változatai és változásai a politikai, a színházi és a társadalmi diskurzusban a késői Kádár-korszakban
[PhD]
Erdősi Péter
2010 Bán Dávid La gare en tant que porte sociale de la ville
[PhD / cotutelle]

Jean-Pierre Hassoun (EHESS)

Granasztói György (ELTE)

2010 Gelléri Gábor Cette chose ordinaire et inutile. Le voyage d'Angleterre de 1660 à 1789 : défi philosophique, enjeu politique, pratique sociale
[PhD / cotutelle]

André Burguière (EHESS)

Granasztói György (ELTE)

2009 Buskó Tibor László

A történeti hivatkozások szerepe a kistérségi önszerveződések kialakulásában Magyarországon, 1990–2004
[PhD]

Sonkoly Gábor
2009 Horváth Attila A wangwanák: egy kereskedőcsoport története
[PhD]

Granasztói György

Sárkány Mihály

2009 Takács Ádám

Le fondement selon Husserl. La doctrine de la phénoménalité et de l'évidence dans la phénoménologie husserlienne
[PhD / cotutelle]

Heinz Wismann (EHESS)

Tengelyi László (ELTE)

2009 Takács Erzsébet Une aventure commune ? Rapport entre la sociologie et l'histoire (-science) en France. La problématique du paradigme durkheimien
[PhD / cotutelle]

Jacques Revel (EHESS)

Némedi Dénes (ELTE)

2008 Balázs Eszter En tête des intellectuels : les écrivains hongrois et la question de la liberté et de l'autonomie littéraires, 1908–1914
[PhD / cotutelle]

Christophe Prochasson (EHESS)

Nagy Endre (ELTE)

2008 Vidra Zsuzsanna De l'invisibilité à la visibilité. Politiques d'intégration et stratégies identitaires des Tsiganes de Hongrie dans une ville (post)-industrielle
[PhD]
Dominique Schnapper (EHESS)
2006 Heltai Gyöngyi

Usages de l'opérette pendant la période socialiste en Hongrie, 1949–1968
[PhD]

Chantal Hébert (Université Laval)
2006 Horváth Réka La représentation politique des minorités hongroises. Etude de cas : la Roumanie et la Slovaquie
[PhD]
Jean-Michel de Waele (Université Libre de Bruxelles)
2005 Benda Borbála Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon
[PhD]
Péter Katalin
2004 Markalf Katalin Budgets municipaux et développement urbain. Le cas de Sopron du début du XVIe au début du XVIIIe siècle
[PhD / cotutelle]

André Burguière (EHESS)

Granasztói György (ELTE)

2004 Novák Veronika Információáramlás Párizsban a 15. század elején. Hírek, hatalom, társadalom a középkor végén
[PhD]
Sz. Jónás Ilona
2004 Őri Péter A demográfiai viselkedés mintái a 18. században: lélekösszeírások Pest megyében, 1774–1783
[PhD]
Granasztói György
2003 Erőss Gábor L’art de l’Histoire. Sociologie culturelle de l’image-passé : représentations de l’Histoire et de la Mémoire dans le cinéma français et hongrois, 1958–2002
[PhD / cotutelle]

Jacques Aumont (EHESS)

Wessely Anna (ELTE)

2003 Molnár Ágnes Alkalmazkodó polgárosodás. Család és gazdaság Kiskanizsán a XX. században
[PhD]
Sárkány Mihály
2002 Szabó Csilla A függetlenségi eszme képviselete a 48-as Pártban a kora dualizmus időszakában. Egy párttörténeti feldolgozás módszertani kísérlete
[PhD]
Pajkossy Gábor
2001 Bódy Zsombor A magántisztviselők csoportjának kialakulása. A munkavállalói kategória megjelenése a magyar társadalomban, 1890–1940 Bácskai Vera
2000 Sonkoly Gábor Les villes en Transylvanie moderne (1715-1857) : essai d’interprétation
[PhD / cotutelle]

Daniel Nordman (EHESS)

Granasztói György (ELTE)

2000 Sebők Marcell Sebastian Ambrosius, a késmárki hitvitázó humanista. Egy 16. századi életút szakaszainak rekonstrukciója, 1554–1600
[PhD]

Granasztói György

R. Várkonyi Ágnes

2000 Erdősi Péter A fejedelmi politikát támogató külföldi csoportok és a reprezentáció színterei Báthory Zsigmond udvarában, 1581–1598
[CSc]
Granasztói György
1999 Czoch Gábor Városlakók és polgárok. Kassa társadalma a XIX. század első felében
[CSc]
Granasztói György
1999 Csepeli Réka Les affinités de la pensée libérale française et hongroise au XIXe siècle
[PhD / cotutelle]

Pierre Rosanvallon (EHESS)

Ludassy Mária (ELTE)

1998 Sonkoly Gábor Erdély városai a XVIII–XIX. században
[CSc]
Granasztói György
1998 Botos Máté Szociális biztonság, gazdasági erkölcs és társadalmi rend mint a szociális katolicizmus doktrínája. Az antimodernista reform teóriája a Fribourg-i Unió dokumentumaiban, 1884–1893
[CSc]
Granasztói György
1997 Várkonyi Gábor Wesselényi Ferenc és a kora újkori magyar politikai elit fejlődése
[PhD]
Granasztói György
2023.08.09.