Régis Schlagdenhauffen előadása az Atelier 2024 Tavasz sorozat részeként

2024.03.26.
Régis Schlagdenhauffen előadása az Atelier 2024 Tavasz sorozat részeként

A Tavasz 2024 előadássorozatot április 25-én Régis Schlagdenhauffen folytatja, aki a párizsi École des hautes études en sciences sociales-tól (EHESS) látogat el hozzánk.


1. előadás:

Önmagunkról beszélni? Kísérlet az életrajzi módszerek használatáról a társadalomtudományokban, Eugene Wilhelm (1885-1951) naplója alapján. · Talking about oneself? An essay on the use of biographical methods in social sciences, based on Eugene Wilhelm’s diary (1885-1951). · Parler de soi ? Un essai d’usage des perspectives biographiques en sciences sociales autour du journal intime d’Eugene Wilhelm (1885-1951)

Időpontja: 2024.04.15. 10:00

Helyszín: ELTE BTK főépület, II. emelet, 247-es terem

Kapcsolódva a társadalomtudományokban az életrajzi módszerek iránt megújult érdeklődéshez, ez az előadás egy hosszú időn (65 év) keresztül írt napló átírásával foglalkozó, folyamatban lévő kutatást mutat be, valamint azt, hogy e napló révén hogyan fonódik össze egy biszexuális férfi életének története, aki részt vett az első szexuális emancipációs mozgalmakban, Elzász, Franciaország, Németország és Európa globálisabb történelmével, amelyet a két világháború és a huszadik század első felének nagy átalakulásai egyaránt érintettek.

At a time when biographical methods are enjoying a revival in the social sciences, this talk will present research currently underway into the transcription of a personal diary written over a long period of time (65 years) and into the way in which, through this diary, the history of one life - that of a bisexual man involved in the first sexual emancipation movements - is interwoven with the more global history of Alsace, France and the rest of Europe, the history of a bisexual man involved in the first sexual emancipation movements, with the more global history of Alsace, France, Germany and Europe, all of which were affected by the two world wars and the major upheavals of the first twentieth century.

Alors que les méthodes biographiques connaissent un regain d'intérêt dans les sciences sociales, cette intervention présentera une recherche en cours portant d'une part sur la transcription d'un journal intime rédigé sur le temps long (65 années), d'autre part sur la manière dont, à travers celui-ci, s'entremêlent l'histoire d'une vie, celle d'un homme bisexuel engagé dans les premiers mouvements d'émancipation sexuelle, avec l'histoire plus globale de l'Alsace, de la France, de l'Allemagne et de l'Europe, toutes traversées par les deux guerres mondiales et de grands bouleversements durant le premier vingtième siècle.


2. előadás:

Mi a szemérmetlenség? Tanulmány a Franciaországban közszeméremsértés miatt hozott ítéletekről az idők folyamán · What means immodesty ? A study of convictions in France for « indecent exposure » over time. · Qu’est-ce que l’impudeur ? Une étude des condamnations en France pour outrage public à la pudeur sur le temps long.

 

Időpontja: 2024.04.15. 14:00

Helyszín: ELTE BTK főépület, II. emelet, 247-es terem

A bírósági statisztikák és a különböző bíróságok által "szemérmetlenség" miatt hozott ítéletek elemzése alapján ez az előadás bemutatja a Franciaországban jogilag szankcionált helyzetek sokféleségét, azt, hogy miként figyelhetők meg az erkölcsi lazítás és szigorítás időszakai, és hogy a jog hogyan használható fel bizonyos "erkölcstelennek" tartott szexuális viselkedések és gyakorlatok megbélyegzésére és büntetésére. Az ítéletek empirikus elemzése statisztikai elemzéssel kombinálva megmutatja, hogy hogyan kezelik korszakokon átívelően a szexuális erkölcs és morál kérdéseit Franciaországban. Végül pedig lehetővé teszi, hogy összehasonlításokat végezzünk más országokkal.

Based on an analysis of judicial statistics and judgements handed down by various courts for 'immorality', this presentation will show the variety of situations punished by judges in France, the way in which periods of moral loosening and tightening can be observed, and the way in which the law can be used to stigmatise and punish certain sexual behaviours and practices deemed 'immoral'. Empirical analysis of judgements combined with statistical analysis will show how, over time, issues of sexual morality and morality are addressed in France. Lastly, it will enable us to draw up some comparisons with other countries.

En partant d'une analyse des statistiques judiciaires et d'une analyse de jugements rendus par divers tribunaux pour "impudeur", cette intervention présentera la variété des situations réprimées par les juges en France, la manière dont on peut observer des périodes de desserrement et de resserrement moral, mais encore la façon dont la loi peut-être utilisée pour stigmatiser et réprimer certaines conduites et pratiques sexuelles jugées "immorales". L'analyse empirique des jugements croisée à celle des statistiques permettra de montrer comment, sur le temps long les questions de moeurs et de moralité sexuelles sont abordées en France. Elle permettra enfin de dresser des esquisses de comparaison avec d'autres pays.

 

Az előadások nyelve francia. Magyar fordítás biztosítva lesz.